درج مطلب  

آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- راهنمایان گردشگری: کسانی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، گردشگران و مسافران داخلی و خارجی را در بازدید از اماکن تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی، سلامت و سایر جاذبه‏ ها و نقاط دیدنی کشور راهنمایی نمایند و به سه گروه زیر تقسیم می شوند: 1- راهنمای گردشگری داخلی: کسی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، گردشگران و مسافران ایرانی را در بازدید از اماکن تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی، سلامت و سایر جاذبه و نقاط دیدنی کشور راهنمایی کند. 2- راهنمای گردشگری بین المللی (ورودی و خروجی): کسی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، راهنمایی گردشگران ورودی به کشور و ایرانیان علاقمند به بازدید از سایر کشورها را برعهده دارد و تسلط و اطلاعات کافی درباره میراث فرهنگی و طبیعی، آداب و رسوم و مقررات داخل کشور و کشور مقصد را داشته باشد و اطلاعات لازم را به زبان قابل درک برای گردشگران توضیح دهد. 3- راهنمای گردشگری تخصصی: کسی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، راهنمایی گردشگران و مسافران داخلی یا ورودی به کشور را با علایق خاص نظیر طبیعت گردی تخصصی، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، گردشگری زیارت، گردشگری دریایی در بازدید و بهره مندی از خدمات تخصصی مرتبط بر عهده دارد. این قبیل راهنمایان علاوه بر تسلط و اطلاعات کافی درباره میراث فرهنگی و طبیعی، آداب و رسوم و مقررات منطقه فعالیت خود باید تخصص لازم در حوزه گشت های تخصصی مربوط را نیز دارا بوده و بتواند اطلاعات را به زبان قابل درک برای گردشگران توضیح داده و آنان را از خطرات احتمالی پیش از سفر و در هنگام سفر آگاه نماید و حداقل به یک زبان خارجی تسلط داشته باشد. ب- سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

ماده 2- راهنمایان گردشگری جهت اخذ مجوز فعالیت باید دارای شرایط زیر باشند: الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ب- متدین به دین‏ اسلام یا اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پ- داشتن حداقل 22 سال سن ت- ارایه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری موثر از مراجع ذی صلاح ث- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذی صلاح ج- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی چ- موفقیت در مصاحبه عمومی و اختصاصی ح- گذراندن دوره تخصصی راهنمایان گردشگری و موفقیت در آزمون و اخذ مدرک پایان دوره از مراجع ذی صلاح خ- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت برای متقاضیان مرد د- دارا بودن سلامت جسمانی متناسب با موضوع فعالیت و سلامت روانی به تأیید پزشک معتمد سازمان ذ- تسلط به یکی از زبان های خارجی (برای راهنمایان گردشگری بین المللی) تبصره 1- دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرتبط با گردشگری به تشخیص سازمان از داشتن شرط موضوع بند (ح) ماده (2) این آیین نامه معاف می باشند اما قبولی در آزمون و اخذ مدرک پایان دوره از مراجع ذی صلاح الزامی است. تبصره 2- متقاضیانی که مشغول به تحصیل در مقطع بالاتر از کارشناسی می باشند، با ارایه معافیت تحصیلی، می توانند درخواست صدور کارت نمایند.

ماده3- راهنمایان گردشگری صرفاً مجاز به ارایه خدمات راهنمایی به دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز از سوی سازمان می باشند و واگذاری فعالیت و مجوز از سوی راهنمای گردشگری به فرد و یا دفتر مسافرتی غیرمجاز ممنوع است. تبصره- راهنمایان گردشگری دارای مجوز معتبر از پرداخت ورودیه به اماکن تاریخی، فرهنگی، باستانی، طبیعی و موزه ها معاف می‌باشند.

ماده 4- مرجع صادرکننده مجوز و کارت انواع راهنمایان گردشگری، سازمان است. تبصره- اعتبار کارت راهنمای گردشگری برای اولین بار، یکسال است و پس از آن در صورت تأیید عملکرد و گذراندن دوره بازآموزی، در دوره های سه ساله تمدید خواهد شد.

ماده 5- راهنمایان گردشگری از نظر به کارگیری تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی می باشند.

ماده 6- راهنمایان گردشگری مکلف به رعایت سوگندنامه تعهد اخلاق حرفه ای بوده و چنانچه بر خلاف سوگندنامه و مقررات این آیین‌نامه رفتار نموده و یا اعمالی خلاف شئون شغلی خود مرتکب شوند، به تشخیص سازمان برای مرتبه اول تا سه ماه تعلیق مجوز فعالیت و در صورت تکرار لغو مجوز خواهند شد. ماده 7- دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این آیین نامه، با تأیید رییس سازمان قابل اجرا است.

ماده 8- از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، تصویب نامه شماره 14500 مورخ 6/7/1354 لغو می شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 2/10/1394 برای اجرا به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.