HTML  

*کتاب های مرجع  مدیرت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند ب برای آزمون جامع مصوب از مرداد 1394

   ردیف                  عنوان درس       عنوان کتاب یا جزوه فصول آزمون جامع

            مولف یا مترجم

        ناشر  

 

  نشانی و شماره تماس پخش

 1
 شناخت صنعت گردشگری
 
 
 شناخت صنعت جهانگردی
 
 
 کامل
 
 
مرتضی بذرافشان
 
 
  مهکامه
 
 
 
 تهران خیابان فخر رازی کوچه انوری پلاک 8 66497050 - 66488203 -
 
09123974021
 2
 بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
 
 بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
 
 کامل
 
دکتر زهره دهدشتی شاهرخ و مرتضی فیاضی
 
 مهکامه
 
 
66497050
 3
برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها
 
برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها                        
 
 کامل
 
 علیرضا کلانتری
 
 مهکامه   66497050
 4
شناسایی مسیرهای گردشگری
 
شناخت مسیرهای گردشگری
 
کامل
 
 نورآقایی؛رحیم عنبر؛مکیان
 
 مهکامه
 
 
66497050
5
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات مسافرتی
 
 قوانین و مقررات گردشگری
 
 کامل
 
محمود مهریزی
 
مهکامه
 
  66497050
 
زبان انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی
 
زبان تخصصی
 
کامل
 
جلال نصیریان
 
جزوه
 
 
سی دی آموزشی