دستور العمل , ضوابط و مقررات , نحوه احداث , تکمیل , تجهیز , بهره برداری از اردوگاه های گردشگری  
 
 

دستور العمل نحوه احداث، تکمیل، تجهیز و بهره برداری از

 اردوگاه­های گردشگری

 

معاونت برنامه ریزی و سرمایه­گذاری

 

دفتر مناطق نمونه و زیر ساختهای گردشگری

 

                            

 

بسمه تعالی  

 

 

مقدمه:

 

        با استناد آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ­گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب11/6/1394هیات وزیران در راستای سامان دهی ،ایجاد وحدت رویه نحوه صدور مجوز، احداث اردوگاه­های گردشگری کشور با رویکرد توسعه تاسیسات گردشگری ارزان قیمت و بهره­مندی از ظرفیت­های این بخش از فعالیت­های گردشگری و    نظارت در حوزه وظایف ذاتی سازمان متبوع در سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه احداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهره­برداری از اردوگاه­های گردشگری، در بخش مربوط به وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

اهداف:

1-هدایت سرمایه­گذاران جهت احداث اردوگاه­های گردشگری

2-تدوین ضوابط و فرآیند نحوه احداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهره­برداری از اردوگاه­های گردشگری

3-مشخص نمودن عناصر کالبدی اردوگاه­ها وسطح مطلوبیت آن به لحاظ ارایه خدمات گردشگری به عنوان یکی از مصادیق بند (ج) ماده 1 آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن­ها مصوب 11/6/1394  

4-فعال نمودن اردوگاه­های گردشگری در محورها و مقاصد گردشگری و سایر مسیرها حسب نیاز به عنوان یک ظرفیت مطلوب گردشگری

5- نظارت بر حسن انجام فعالیت و خدمات گردشگری

 

فصل اول:

تعاریف:

ماده 1) واژه ها و عبارات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی ذیل تعریف می­گردد:

1-1-سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

1-2-اداره کل: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مربوطه

1-3-کارگروه: کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

1-4-سرمایه­گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اخذ مجوز که کلیه حقوق و مسئولیتهای قانونی ناشی از سرمایه گذاری را بر عهده دارد.

5-1- بهره بردار: هر شخص حقیقی یا حقوقی حائز شرایط اخذ پروانه بهره برداری از سازمان/ اداره کل است که کلیه حقوق و مسئولیتهای قانونی ناشی از بهره برداری را بر عهده دارد.

6-1-تأسيسات گردشگري: مطابق با تعاریف مندرج در بند (ج)ماده 1 آیین­نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر ان­ها مصوب 11/6/1394

7-1-اردوگاه گردشگری: به یکی از مصادیق تاسیسات گردشگری اطلاق میشود که به منظور ارائه خدمات ارزان قیمت برای رفاه، استراحت یا اقامت مسافران و گردشگران، متناسب با ویژگی های اقلیمی و فرهنگی منطقه در فضای باز طراحی و در سه درجه ایجاد می شود.

1-8- قانون: کلیه قوانین و مقررات مربوطه، حسب مورد

9-1- آئین نامه: آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ­گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب11/6/1394هیات وزیران

 

فصل دوم: مراحل ، شرایط و نحوه صدور مجوز احداث  اردوگاه­های گردشگری

مراحل صدور مجوز:

ماده 2) مراحل صدور مجوز اردوگاه­های گردشگری  

الف: احداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهره­برداری از اردوگاه­های گردشگری در اراضی ملی

2-1-تشخیص و معرفی اراضی ملی توسط سازمان و مراجع واگذاری اراضی دارای قابلیت سرمایه­گذاری .

2-3-بررسی اسناد متقاضیان در کمیته سرمایه گذاری اداره کل استان برای طرح در کارگروه بمنظور انتخاب سرمایه گذار.

2-4-صدور موافقت اصولی و معرفی به مراجع واگذار کننده اراضی جهت انجام فرآیند واگذاری زمین.

 

ب: احداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهره­برداری از اردوگاه­های گردشگری در اراضی بخش خصوصی

2-1-ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز متقاضی سرمایه گذاری یا نماینده قانونی او به اداره کل استان مربوطه جهت بررسی کارشناسی ( درج در سامانه جامع سرمایه­گذاري و اخذ کد سرمایه گذاري ).

2-2-بازدیداز محل اجراي طرح و اعلام نظر کارشناسی استان

2-3-طرح در کمیته فنی سرمایه گذاری اداره­کل­استان جهت بررسی درخواست مطروحه

تبصره-اداره­کل استان موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری پس از ثبت تقاضا و تکمیل مدارک، پاسخ اولیه متقاضی را مبنی بر رد (با ذکر دلیل) یا تایید تقاضا به صورت الکترونیکی و یا کتبی به سرمایه­گذار ابلاغ کنند

2-4-پس از تائید کمیته فنی سرمایه گذاری و صدور موافقت اصولی، اداره­کل استان بطور همزمان استعلام­هاي مورد نیازاز دستگاه­های ذیربط  را صادر نماید.

تبصره: دستگاه­های مورد استعلام موظفند پاسخ نظر خواهی را حـداکثر تـا یک ماه اعـلام نمایند. پاسخ دستگاه های استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط بوده و نظر مخالف نیز با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد.

2-5-پس از وصول نتیجه  استعلام­های مربوطه(اخذ نتیجه مثبت)، سرمایه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ارائه نقشه­هاي معماري اقدام نماید.

2-6-پس از بررسی کارشناسی، رفع نواقص نقشه­ها و تصویب آن، اداره­کل استان نسبت به معرفی متقاضی به مرجع صدور پروانه ساختمان اقدام نماید.

2-7-پس از ارائه پروانه ساختمانی و برنامه زمانبندی اجرای طرح توسط متقاضی، اداره کل استان نسبت به  صدور مجوز ایجاد اقدام نماید.

2-8-ارایه گزارش پیشرفت فیزیکی به صورت دوره اي (براساس برنامه زمانبندي) توسط متقاضی در بازه زمانی سه ماهه به اداره کل استان.

2-9- نظارت بر حسن اجرای پروژه توسط اداره کل استان صورت گیرد.

2-10-اتمام روند اجرائی طرح با اعلام متقاضی و انجام بازدید نهائی توسط کارشناسان فنی حوزه سرمایه­گذاري و ارجاع پرونده جهت سیر روال قانونی و صدور پروانه بهره برداري به معاونت گردشگري استان.

فصل سوم:

شرایط عمومی بهره بردار و اداره کننده اردوگاه­ گردشگری:

منطبق با موارد مرتبط در آیین نامه

 

فصل چهار:

ماده4)شرایط اختصاصی:

  • عناصر اردوگاه شامل موارد ذیل میباشد؛

عناصر اردوگاه درجه 1: فضای اقامتگاهی، پذیرایی، ورزشی و تفریحی، فضاهای عمومی (نمازخانه، سرویس بهداشتی، پارکینگ، فضای سبز و غیره)، تأسیسات تجهیزات، فضاهای فروشگاهی، فضاهای امدادی.

  • عناصر اردوگاه درجه 2: فضای اقامتگاهی، پذیرایی، فضاهای عمومی (نمازخانه، سرویس بهداشتی، پارکینگ، فضای سبز و غیره)، تأسیسات تجهیزات، (جدول)
  • عناصر اردوگاه درجه 3:

فضای اقامتگاهی، پذیرایی، فضاهای عمومی (نمازخانه، سرویس بهداشتی،

درجه

حداقل زمین مورد نیاز

مترمربع

حداقل تعداد واحد اقامتی

مساحت

واحد اقامتی

(مترمربع)

پذیرایی

(مترمربع)

فضای عمومی

فضای فروشگاهی

خدمات اداری و پشتیبانی

فضای ورزشی و تفریحی

پارکینگ

یک

4000

20

450

120

160

50

150

300

750

دو

3000

15

225

80

120

30

100

200

500

سه

1200

10

150

-

80

20

50

100

250

 
  • فضای اقامتی شامل؛ کلبه ، کومه ،کانکس ، آلاچیق، سکو و کاروان.
  • فضای عمومی شامل؛ نمازخانه، سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه عمومی.
  • خدمات اداری و پشتیبانی؛ شامل موتور برق اضطراری، سطل جمع آوری زباله، انبار، آتش نشانی، ساختمان اداری، نگهبانی و اورژانس و اطلاعرسانی.
  • حداکثر اراضی مورد نیاز اردوگاه گردشگری 4900 مترمربع خواهد بود.

 

فصل 5: نحوه واگذاری اردوگاههای گردشگری

1-5- واگذاری اردوگاههای گردشگری که از محل اعتبارات موافقت نامه های غیر انتفاعی موضوع جزء (ب) بند (10) ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1352 ایجاد شده یا احداث می گردند به ترتیب مقرر در فصل پنجم این دستورالعمل خواهد بود.

1-1-5: در خصوص اردوگاههای گردشگری که اراضی آنها از سوی شهرداری ها و دهیاری ها تامین شده و توسط سازمان یا اداره کل از محل اعتبارات ملی و استانی ایجاد شده یا می شود،  بهره برداری آنها به شهرداری ها یا دهیاری ها واگذار می گردد

تبصره 1: اردوگاههای نیمه تمام جهت تکمیل و بهره برداری قابل واگذاری به شهرداری ها یا دهیاری ها می‌باشد.

2-1-5: بهره برداری از اردوگاههای موضوع این دستورالعمل از هر حیث تابع آیین نامه  ناظر و مفاد ماده 24 آن می باشد .

3-1-5: کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی مشمول این دستورالعمل بدون موافقت سازمان تحت هیچ شرایطی حق تغییر کاربری اردوگاه واگذار شده را نخواهد داشت ، هرگونه درخواست تغییر کاربری همانند سایر تاسیسات گردشگری براساس مفاد تبصره ذیل ماده 6 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 عمل خواهد شد.

4-1-5: کاربری اردوگاه گردشگری واگذار شده در جهت ارائه خدمات به عموم مردم خواهد بود.

5-1-5: اردوگاه های گردشگری احداث شده همانند دیگر تاسیسات گردشگری مشمول آیین نامه ایجاد، اصلاح تکمیل و درجه بندی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نرخ ارائه خدمات به گردشگران از سوی سازمان تامین خواهد شد.

2-5: واگذاری اردوگاههای ایجاد شده در عرصه های در مالکیت سازمان یا اداره کل براساس ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می گردد .

3-5: در مورد اردوگاههای احداث شده یا در حال احداث بر روی عرصه های دارای مالک خصوصی، سازمان بدواً نسبت به توافق با مالک اقدام نموده و پس از اتمام طبق مفاد توافق واگذار می نماید.

 

 

فصل ششم:

-نظارت بر فعالیت احداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهره­برداری از اردوگاه­های گردشگری

- نظارت بر فعالیت و نحوه احداث، ایجاد، تکمیل، تجهیز و بهره­برداری از اردوگاه­های گردشگری به استناد فصل 6 ماده 17 آیین­نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه­بندی، نرخ­گذاری تاسیسات گردشگر و نظارت بر فعالیت آنها مصوب11/6/1394هیات وزیران به عهده سازمان می­باشد، مطابق با بندهای مندرج در ماده فوق عمل می­گردد.