استاندارد   

استانـــــدارد

در دنیای امروز پیشرفت پر شتاب صنایع و خدمات از یک سو و از سوی دیگر توسعه ارتباطات انسانی و ملل گوناگون با یکدیگر ؛ تبادل فناوری ها ؛افزایش سفرهای ملی ؛ منطقه ای و بین المللی ؛ توسعه سیستمهای ارتباط جمعی ؛ نفوذ کانالهای ماهواره ای و شبکه های اینترنتی به داخل حریم خصوصی خانواده ها و افراد ؛ فرا ملیتی شدن اطلاعات ؛ علایق و سلیقه ها تغییر و رشد سلیقه و رویکردهای عاطفی ؛ باعث تحت الشعاع قراردادن و تاثیر مستقیم بر سلیقه ها ؛ نیازها و تغییرسطح ارضای مادی و معنوی افراد جامعه گردیده و در چنین شرایط محیطی دیگر افتخار به استاندارد های ملی که متاسفانه در بخشهای عمده ای از صنایع و خدمات بر خلاف رویه جهانی فقط و  صرفاً بر مبنای حداقل های مورد قبول سازمانهای ذی ربط جهت صدور مجوزهای عرضه محصولات و کالاها یا تولیدات به مصرف کنندگان می باشد ؛ قابل قبول و تائید مصرف کننده نمی باشد.

پس به یاد داشته باشیم کف استاندارد به معنای دارا بودن حداقل های مورد قبول برای ارائه خدمات می باشد و این نمایانگر مطلوبیت کالا و خدمات نمی باشد . امروزه استاندارد برندهای بین المللی فاصله غیر قابل تصوری از کف استاندارد داشته و هر برند با استاندارد های خود به برنـــــد شناخته شده جهانی تبدیل می شوند و نه با اتکا به کف استاندارد های ملی و ... .

با توجه به این امر موسسه بین المللی Horizon آمادگی خود برای انجام ادیت و اعطای استاندارد  تخصصی به واحدهای پذیرایی و اقامتی را اعلام می دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره اولیه با شماره 88490059 تماس حاصل فرمائید .