تماس با ما  
    
نشانی موسسه : تهران - ایران , خیابان کریمخان زند
, زیر پل بر خیابان کریمخان , تقاطع سپهبد قرنی , جنب
بانک تجارت , شماره 196 , طبقه سوم واحد شرقی.
 
3th floor , No.196 , next to Tejarat bank, Karimkhan zand Ave. Tehran - Iran
 

  Tel. : 0098 21 88 49 00 49


  
  Fax: 0098 21 88 49 00 52

   info@horizontourism.ir
   Horizon_institute@yahoo.com
 
 

 

Hot line: 0098 21 88 49 00 56
 


  Mb.: +98 912 14 68 134
 
 
 
 
ساعات کاری موسسه:
 
جمعه تا چهارشنبه     09:30   صبح  تا   17:00 
 
پنجشنبه ها از          09:30   صبح  تا   14:00   می باشد
 
   Friday  at  Wednesday     09:30  to   17:00
Thursday                           09:30  to   14:00
 

 
     
 
کروکی غیر قابل جستجو محل موسسه  
     
 
کروکی موقعیت مکانی موسسه بین المللی هوریزان  
     
 
وضعیت آب و هوا  


 -  ° 

جزئیات